G16

G16 – ZABRANA PROLASKA ZA BICIKLISTE I PJEŠAKE

Isti uređaj za davanje svjetlosnih znakova za bicikliste i pješake može se primijeniti u slučaju kad su pješačka i biciklistička staza jedna pored druge – G15 i G16.

Opis proizvoda

Isti uređaj za davanje svjetlosnih znakova za bicikliste i pješake može se primijeniti u slučaju kad su pješačka i biciklistička staza jedna pored druge – G15 i G16.