G09

G09 – ZABRANA TOKA PROMETA UZDUŽ PROMETNOG TRAKA IZNAD KOJEG SE ZNAK NALAZI

zabrana toka prometa uzduž prometnog traka iznad kojeg se znak nalazi.

Opis proizvoda

zabrana toka prometa uzduž prometnog traka iznad kojeg se znak nalazi.