B37

B37 – ZABRANA DAVANJA ZVUČNIH ZNAKOVA

Znak »zabrana davanja zvučnih znakova« (B37) označuje cestu ili dio ceste na kojem se uređajem na vozilu ne smiju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti.

Opis proizvoda

Znak »zabrana davanja zvučnih znakova« (B37) označuje cestu ili dio ceste na kojem se uređajem na vozilu ne smiju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti.