B31

B31 – OGRANIČENJE BRZINE

Znak »ograničenje brzine« (B31) označuje cestu ili dio ceste kojim se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od označene na znaku. Ako je znaku iz stavka 1. ove točke pridodana dopunska ploča na kojoj je označena vrsta motornog vozila ili masa vozila (npr. 5 t), označeno ograničenje brzine odnosi se samo na tu vrstu vozila ili na vozila čija najveća dopuštena masa prelazi označenu.

Opis proizvoda

Znak »ograničenje brzine« (B31) označuje cestu ili dio ceste kojim se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od označene na znaku. Ako je znaku iz stavka 1. ove točke pridodana dopunska ploča na kojoj je označena vrsta motornog vozila ili masa vozila (npr. 5 t), označeno ograničenje brzine odnosi se samo na tu vrstu vozila ili na vozila čija najveća dopuštena masa prelazi označenu. Kad je znak iz stavka 1. ove točke postavljen pod znak C79 (naziv naseljenog mjesta), ograničenje brzine vrijedi za cijelo područje naselja. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.