B30

B30 – ZABRANA POLUKRUŽNOG OKRETANJA

Znak »zabrana polukružnog okretanja« (B30) označuje mjesto na kojem je zabranjeno polukružno okretanje.

Opis proizvoda

Znak »zabrana polukružnog okretanja« (B30) označuje mjesto na kojem je zabranjeno polukružno okretanje.