B27

B27 – NAJMANJA UDALJENOST IZMEĐU VOZILA

Znak »najmanja udaljenost između vozila« (B27) označuje najmanju udaljenost između vozila u kretanju koje se vozači moraju pridržavati. U znak se upisuje simboli vozila na koje se naredba stvarno odnosi. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.

Opis proizvoda

Znak »najmanja udaljenost između vozila« (B27) označuje najmanju udaljenost između vozila u kretanju koje se vozači moraju pridržavati. U znak se upisuje simboli vozila na koje se naredba stvarno odnosi. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa.