B21

B21 – Zabrana prometa za pješake

Oznak »zabrana prometa za pješake« (B21) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjeno kretanje pješaka.

Opis proizvoda

Oznak »zabrana prometa za pješake« (B21) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjeno kretanje pješaka.