B17

B17 – Zabrana prometa za mopede i bicikle

Znak »zabrana prometa za mopede i bicikle« (B17) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet mopedima i biciklima.

Opis proizvoda

Znak »zabrana prometa za mopede i bicikle« (B17) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet mopedima i biciklima.