B16

B16 – Zabrana prometa za bicikle

Znak »zabrana prometa za bicikle« (B16) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za bicikle.

Opis proizvoda

Znak »zabrana prometa za bicikle« (B16) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za bicikle.