B15

B15 – Zabrana prometa za mopede

Znak »zabrana prometa za mopede« (B15) označuje cestu ili, dio ceste na kojem je zabranjen promet za mopede s dva ili tri kotača. Simbol znaka može biti i u obliku motornog vozila sa pogonom na tri kotača.

Opis proizvoda

Znak »zabrana prometa za mopede« (B15) označuje cestu ili, dio ceste na kojem je zabranjen promet za mopede s dva ili tri kotača. Simbol znaka može biti i u obliku motornog vozila sa pogonom na tri kotača.