B13

B13 – Zabrana prometa za traktore

Znak »zabrana prometa za traktore« (B13) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet traktorima.

Opis proizvoda

Znak »zabrana prometa za traktore« (B13) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet traktorima.