A37

A37 – BOČNI VJETAR

znak »bočni vjetar« (A37) označuje blizinu dijela ceste na kojem često puše jak bočni vjetar.

Opis proizvoda

znak »bočni vjetar« (A37) označuje blizinu dijela ceste na kojem često puše jak bočni vjetar.