A31

A31- NEUTVRĐENA BANKINA

znak »neutvrđena bankina« (A31) označuje blizinu dijela ceste gdje je uz kolnik neutvrđena bankina.

Opis proizvoda

znak »neutvrđena bankina« (A31) označuje blizinu dijela ceste gdje je uz kolnik neutvrđena bankina.