A24

A24 – NAILAZAK NA PROMETNA SVJETLA

Znakovi »nailazak na prometna svjetla« (A23) i (A24) označuju blizinu raskrižja ili obilježenoga pješačkog prijelaza na kojem je promet upravljan uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima Simboli na znaku A23 imaju po uspravnoj osi crveno svjetlo gore, žuto u sredini, zeleno dolje. Simboli na znaku A24 iu A24 imaju po vodoravnoj osi crveno svjetlo lijevo, žuto u sredini i zeleno desno. Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta.

Opis proizvoda

Znakovi »nailazak na prometna svjetla« (A23) i (A24) označuju blizinu raskrižja ili obilježenoga pješačkog prijelaza na kojem je promet upravljan uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima Simboli na znaku A23 imaju po uspravnoj osi crveno svjetlo gore, žuto u sredini, zeleno dolje. Simboli na znaku A24 iu A24 imaju po vodoravnoj osi crveno svjetlo lijevo, žuto u sredini i zeleno desno. Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta.