62

62 – DOBRODOŠLI U ŽUPANIJU

sudionicima u cestovnom prometu na ulazu u županiju simbolom i tekstom ili likovnim prikazom i tekstom daje informaciju o županiji ili izražava dobrodošlicu.

Opis proizvoda

sudionicima u cestovnom prometu na ulazu u županiju simbolom i tekstom ili likovnim prikazom i tekstom daje informaciju o županiji ili izražava dobrodošlicu.