41

41 – PUTOKAZNI PANO ZA SMJEŠTAJNE OBJEKTE

znak »putokazni pano za smještajne objekte« (41), ozna­čuje smjerove na kojima se nalaze hoteli, moteli i pansioni koji su na panou naznačeni.

Opis proizvoda

znak »putokazni pano za smještajne objekte« (41), ozna­čuje smjerove na kojima se nalaze hoteli, moteli i pansioni koji su na panou naznačeni.