11

11 – OBAVIJESNA PLOČA ZA POVIJESNU ZNAMENITOST ILI OBJEKT

znak »obavijesna ploča za povijesnu znamenitost ili objekt« (11), natpisom, simbolom ili likovnim prikazom ozna­čava naziv, vrstu te smjer i udaljenosti do povijesne znamenitosti ili objekta.

Opis proizvoda

znak »obavijesna ploča za povijesnu znamenitost ili objekt« (11), natpisom, simbolom ili likovnim prikazom ozna­čava naziv, vrstu te smjer i udaljenosti do povijesne znamenitosti ili objekta.