Novosti

  • Protuprijedlog na Dnevni red redovne skupštine društva PISMORAD d.d. sazvane za dan 29.06.2017. u 9h.
    Klikom na ikonu ispod možete preuzeti pdf dokument.