h34

h34 – POLJA ZA USMJERIVANJE PROMETA

Polja za usmjerivanje prometa označuju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila: na ulaznom kraku na autocesti – h33.

Opis proizvoda

Polja za usmjerivanje prometa označuju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila: na ulaznom kraku na autocesti – h33.