h27

h27 – POLJA ZA USMJERIVANJE PROMETA

Polja za usmjerivanje prometa označuju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila: između dva traka sa suprotnim smjerovima – slika H27.

Opis proizvoda

Polja za usmjerivanje prometa označuju površinu na kojoj je zabranjen promet i na kojoj nije dopušteno zaustavljanje i parkiranje vozila: između dva traka sa suprotnim smjerovima – slika H27.