h18

h18 – PJEŠAČKI PRELAZ

pješački prijelaz označuje dio površine kolnika namijenjenog prijelazu pješaka.

Opis proizvoda

pješački prijelaz označuje dio površine kolnika namijenjenog prijelazu pješaka.