h13

h13 – CRTA ZAUSTAVLJANJA OBILJEŽENA TROKUTIMA

Poprečne isprekidane crte na raskrižju koje označuju križanje s cestom koja ima prednost prolaza (slika H12 i H13).

Opis proizvoda

Poprečne isprekidane crte na raskrižju koje označuju križanje s cestom koja ima prednost prolaza (slika H12 i H13).