h12

h12 – POPREČNE ISPREKIDANE CRTE NA RASKRIŽJU

Poprečne isprekidane crte na raskrižju koje označuju križanje s cestom koja ima prednost prolaza (slika H12 i H13).

Opis proizvoda

Poprečne isprekidane crte na raskrižju koje označuju križanje s cestom koja ima prednost prolaza (slika H12 i H13).