D09

D09 – PREDPUTOKAZ

znak »predputokaz« (D09) označuje smjer kretanja do naseljenih mjesta. Boja podloge polja za označivanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje.

Opis proizvoda

znak »predputokaz« (D09) označuje smjer kretanja do naseljenih mjesta. Boja podloge polja za označivanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje.