D02

D02 – PREDPUTOKAZ ZA ČVORIŠTE AUTOCESTA S OZNAKOM ČVORIŠTA

znak »predputokaz za čvorište autocesta s oznakom čvorišta« (D02). Postavlja se na interegionalnom čvorištu.

Opis proizvoda

znak »predputokaz za čvorište autocesta s oznakom čvorišta« (D02). Postavlja se na interegionalnom čvorištu.