C93

C93 – DOPUŠTENA BRZINA NA POJEDINOM PROMETNOM TRAKU

znak »dopuštena brzina na pojedinom prometnom traku« (C93) označuje najmanju dopuštenu brzinu na pojedinom prometnom traku. Brzine na znaku dane su kao primjer. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje.

Opis proizvoda

znak »dopuštena brzina na pojedinom prometnom traku« (C93) označuje najmanju dopuštenu brzinu na pojedinom prometnom traku. Brzine na znaku dane su kao primjer. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje.