C76

C76 – CESTOVNA GRAĐEVINA

znak »cestovna građevina« (C76 i C77) označuje naziv i dužinu cestovne građevine od posebnog značenja (tunel, vijadukt i sl). Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je plave boje; na ostalim cestama žute je boje.

Opis proizvoda

znak »cestovna građevina« (C76 i C77) označuje naziv i dužinu cestovne građevine od posebnog značenja (tunel, vijadukt i sl). Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je plave boje; na ostalim cestama žute je boje.