C09

C09 – ZAVRŠETAK CESTE S PREDNOŠĆU PROLASKA

znak »završetak ceste s prednošću prolaska« (C09) označuje mjesto na kojem se završava cesta ili dio ceste s prednošću prolaska. Znak ima unutarnji kvadrat žute boje, a pojas između unutarnjega kvadrata i vanjskog ruba znaka bijele je boje.

Opis proizvoda

znak »završetak ceste s prednošću prolaska« (C09) označuje mjesto na kojem se završava cesta ili dio ceste s prednošću prolaska. Znak ima unutarnji kvadrat žute boje, a pojas između unutarnjega kvadrata i vanjskog ruba znaka bijele je boje.