B14

B14 – Zabrana prometa za motocikle

Znak »zabrana prometa za motocikle« (B14) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet motociklima i motornim vozilima na tri kotača. Simbol znaka može biti i u obliku motornog vozila s pogonom na tri kotača.

Opis proizvoda

Znak »zabrana prometa za motocikle« (B14) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet motociklima i motornim vozilima na tri kotača. Simbol znaka može biti i u obliku motornog vozila s pogonom na tri kotača.