A05

A05 – SPAJANJE SPOREDNE CESTE POD PRAVIM KUTOM S DESNE STRANE

Znak označuje blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska križa odnosno spaja sa sporednom cestom. Znakovi se smiju postavljati samo ako je na sporednoj cesti, koja se križa s cestom s prednošću prolaska ispred križanja postavljen znak B01 (križanje s cestom s prednošću prolaska) ili znak B02 (obvezno zaustavljanje).

Opis proizvoda

Znak označuje blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska križa odnosno spaja sa sporednom cestom. Znakovi se smiju postavljati samo ako je na sporednoj cesti, koja se križa s cestom s prednošću prolaska ispred križanja postavljen znak B01 (križanje s cestom s prednošću prolaska) ili znak B02 (obvezno zaustavljanje).